KARAR: 1
Meslek Komitemizce, çağdaş, modern ve donanımlı bir Komite Toplantı Odası teşrif etmesinden dolayı Yönetim Kurulumuza teşekkür edilmesine.27/05/2010.16
KARAR: 2
İlimizden süs bitkiciliğinin ithalatı yapılamaması, gelişmekte olan sektörlerin başında gelen süs bitkiciliğini olumsuz etkilediğinden ithalatın ilimizden de   yapılabilmesi için Yönetim Kurulumuzdan İl Tarım Müdürlüğünden yaşanan sorunların aşılmasıyla ilgili bilgi istenilmesine. 27/05/2010.16
KARAR: 3
Gümrük Müşavirlik Hizmetlerinde kayıt dışılığının önlenmesi hususunda İzmit Gümrükler Başmüdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasına.27/05/2010.16
KARAR:4
Yönetim kurulumuzca komitemize havale edilen rayiç bedel tespiti ile ilgili yazıların EMRULLAH TERZİOĞLU ve  İSMAİL BAŞAVCI   tarafından değerlendirilerek  ilgili mercilere bildirilmesine. 27.05.2010.16
KARAR:5
Meslek  Komitemizce Ali BORİNLİ Zihinsel Engelliler Okulunun ziyaret edilmesine. 27.05.2010.16
KARAR:6
Odamızın girişine danışma ve yönlendirme biriminin oluşturulması yönündeki teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.27.05.2010.1
KARAR:7
Odamız Web sayfasının tanıtımın yapılması ve faydaları ile öneminin kamuoyuna anlatılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 27.05.2010.16
KARAR: 8
Türkiye İş Kurumu desteklerinin üyelere anlatılması, İş-Kur Müdürünün tanıtım için Meclis Toplantısına davet edilmesi. 27.05.2010.16
KARAR: 9
Dilek ve temenniler dinlendi.27/05/2010.16
Haber Tarihi : 2/6/2010
Paylaş