KARAR: 1
Grup üyelerine yönelik kahvaltılı meslek grubu toplantısı düzenlenmesine. Toplantının tarihi  ve içeriğini belirlemek üzere  23 Haziran 2010 tarihinde olağanüstü komite toplantısı yapılmasına.07.06.2010.16

KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 07.06.2010.16
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.07.06.2010.16

Haber Tarihi : 10/6/2010
Paylaş