KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/116 Esas Sayı ve 07/03/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerinde 05/11/2014 ile 26/01/2017 tarihleri arasında çalışan, 5 yıllık mesleki deneyimi bulunan, hızlı tren hattı inşaat işinde çalışan ateşçi/barutçunun işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği, 26.01.2017 tarihi itibariyle bir öğün tabldot usulü yemek ücretinin 1 öğün 4 kap yemek bedelinin brüt standart menü 6,50TL (AltıTürkLirasıElliKuruş) (KDV Hariç) olabileceği kanaatlerimizin, kurumumuzdan Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne yemek ücreti ile ilgili gönderilen yazının örneği de eklenerek adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.06.04.2017/47

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/126 Esas Sayı ve 13/03/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerinde 03/01/2014 ile 25/01/2016 tarihleri arasında çalışan, 2 yıllık mesleki deneyimi bulunan, tünel çalışmalarında lastik tamircisi olarak çalışan işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.06.04.2017/47

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/130 Esas Sayı ve 14/03/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerinde 01/02/2014 ile 26/03/2015 tarihleri arasında çalışan, 1 yıllık mesleki deneyimi bulunan, tünel çalışmalarında kamyon şoförü olarak çalışan işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.06.04.2017/47
KARAR:4
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/144 Esas Sayı ve 23/03/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerinde 28/10/2013 ile 20/03/2017 tarihleri arasında çalışan, 5 yıllık mesleki deneyimi bulunan, makine operatörü olarak çalışan işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.06.04.2017/47

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.04.2017/47

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.06.04.2017/47
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş