KARAR:1
2017 yılı itibariyle askı durumuna alınan 14.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.07.02.2017/43

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.02.2017/43

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.07.02.2017/43
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş