KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 25/05/2017 tarih ve 69064893-310.80.02-[54160145428]-5630 sayılı, 22/05/2017 tarih ve 69064893-310.80.02-[54160145272]-5532 sayılı, 25/05/2017 tarih ve 69064893-310.80.01-[54140115429]-5621 sayılı, 22/06/2017 tarih ve 69064893-756.02-6788 sayılı, 21/06/2017 tarih ve 69064893-310.80.02-[54140115481]-6754 sayılı, 19/06/2017 tarih ve 69064893-310.80.01-[54010100845]-6624 sayılı, 28/06/2017 tarih ve 69064893-300-[47-159]-6866 sayılı, T.C. Orman Genel Müdürlüğü Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü'nün 13/07/2017 tarih ve 67803372-801.99/E.1458585 sayılı, 13/07/2017 tarih ve 67803372-801.99/E.1458482 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sakarya Gümrük Müdürlüğü'nün 18/07/2017 tarih ve 21886358-641.03.03-26574792 sayılı yazıları görüşüldü.
İlgili kurumlardan gelen bedel tespit taleplerinin Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından yapılmasına, tespit edilecek fiyatların adı geçen kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.20.07.2017/54

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Serdivan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 19087662-136-1279-4698 sayı ve 12/06/2017 tarihli Arsa m2 birim değerlerinin tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Malumat hasıl olduğuna.20.07.2017/54

KARAR:3
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 48166364-320.99-166 sayı ve 30/06/2017 tarihli Arsa m2 birim değerlerinin tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Malumat hasıl olduğuna.20.07.2017/54

KARAR:4
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Pamukova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 56918233-320.05-117/1365 sayı ve 28/06/2017 tarihli Arsa m2 birim değerlerinin tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Malumat hasıl olduğuna.20.07.2017/54

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.20.07.2017/54

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.20.07.2017/54
Haber Tarihi : 9/10/2017
Paylaş