KARAR:1 
S.S. Sakarya Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyelerinden Kooperatif Başkanı Sayın Sabri EROL ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal NİĞDELİOĞLU meslek komitesi toplantımıza iştirak ederek mesleki sorunlarını bizlerle paylaştılar. 
Şehrimize yakışır işyerlerinde hurda ve metal atıkların doğru depolanabilmesi, geri dönüşüm tesislerinin oluşturularak atıkların ekonomiye kazandırılması için Yönetim Kurulu Başkanımızı geçmişte ziyaret ettiklerini, bu ziyaretlerde kooperatif adına şehrin uygun görülen bir bölgesinde 450 dönümlük bir alanın tahsis edilebileceğini ancak aradan geçen zaman içerisinde olumlu bir sonuca ulaşamadıklarını söylemişlerdir. 
Komitemiz aracılığıyla kooperatif üyelerinin, günümüz şartlarına uygun işyerlerinde mesleklerini doğru icra edebilecekleri alanlara ihtiyaçlarının olduğunu tekrar dile getirdiler. 
Meslek grubumuz üyesi kooperatifimizin talebinin tekrar gündeme alınarak alan tahsisinin yapılması hususunun Yönetim Kurulumuza arzına.26.09.2017/51

KARAR:2
Mesleki sorunlar tartışıldı.26.09.2017/51

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.26.09.2017/51
Haber Tarihi : 19/10/2017
Paylaş