KARAR:1
Komitemizce, 09 Ağustos 2010 Pazartesi günü saat: 10.00'da Seçkin Otel'de, meslek grubu üyelerimizle kahvaltılı bir toplantı yapılması teklifimizin  yönetim kuruluna arzına 27.07.2010.17
KARAR: 2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.27.07.2010.17
KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi. 27.07.2010.17
Haber Tarihi : 4/8/2010
Paylaş