KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 23/08/2017 tarih ve 69064893-310.80.01-[54160145528-536-537]-8731 sayılı, 14/08/2017 tarih ve 69064893- 310.80.02-[54140115588]-8489 sayılı, 17/08/2017 tarih ve 69064893-310.20.03-[54160145535]-8589 sayılı, 04/08/2017 tarih ve 69064893-310.40.01-[54160145518]-8205 sayılı, T.C. Sakarya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 13.09.2017 tarih ve 28392088-754-E.13739996 sayılı, T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'nun (Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı) 28/09/2017 tarih ve 27827268-000[A-7747]-A-4474-E.3950 sayılı yazıları görüşüldü.
İlgili kurumlardan gelen bedel tespit taleplerinin Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından yapılmasına, tespit edilecek fiyatların adı geçen kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.28.09.2017/56

KARAR:2
Odamız web sayfası, şikayet ve öneri formu aracılığıyla gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Zafer UÇAR'ın 27/09/2017 tarihli şikayet yazısı görüşüldü.
Meslek grubu üyemiz Ali Gür Adapazarı Kuaför Kozmetik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi - Serdivan Şubesi hakkındaki şikayetle ilgili şikayet eden kişi tarafından fiş yada fatura örneği talep edilmesine rağmen Odamıza herhangi bir belge sunulmaması sebebiyle şikayetin gündeme alınmaması ve herhangi bir işlem yapılmamasına karar verilmiştir.28.09.2017/56

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.28.09.2017/56

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.28.09.2017/56
Haber Tarihi : 31/10/2017
Paylaş