KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesinin 2016/586 Esas Sayı ve 04/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, yol yapım işlerinde kürekçi-trafikçi olarak çalışan ve 4,5 yıllık kıdemi bulunan bir kişinin 05/09/2016 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.02.11.2017/53

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/511 Esas Sayı ve 21/09/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerinde 11/10/2014 ile 20/03/2017 tarihleri arasında çalışan, 5 yıllık mesleki deneyimi bulunan, hızlı tren inşaatı şantiyesinde iş makinesi operatörü (eksvatör) olarak çalışan bir işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.02.11.2017/53

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/141 Esas Sayı ve 21/09/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 2013-2015 yılları arasında bir öğün tabildot usulü yemek ücretinin, 2015 yılı için 5,50TL (BeşTürkLirasıElliKuruş) + KDV olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.02.11.2017/53

KARAR:4
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/621 Esas Sayı ve 05/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 2016 yılı Ağustos ayı itibariyle 1 öğün tabildot usulü yemek ücretinin, 6,00TL (AltıTürkLirası) + KDV olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.02.11.2017/53

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.02.11.2017/53

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.02.11.2017/53

Haber Tarihi : 8/11/2017
Paylaş