KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 27416620-315.99-E.828-14100 sayılı Yön ve Bilgilendirme Tabelası hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Malumat hasıl olduğuna.09.01.2018/54

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09.01.2018/54

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.09.01.2018/54
Haber Tarihi : 8/2/2018
Paylaş