Sayın Sanayici Üyemiz;

Bilindiği üzere Kapasite raporu;, tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üreten tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir. 

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler: 
• Yatırım Teşvik Belgesi, 
• Dahilde İşleme İzin Belgesi, 
• Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, 
• Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik kullanımı için gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında 
• Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde, 
• Resmi ve özel ihalelerde, 
• Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde, 
• Yerli malı belgeleri alımında. 
• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda, 
• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde, 
• Vergi incelemelerinde.

Yukarıda görüleceği üzere Kapasite raporunun birçok kullanım alanı bulunmakta ve üretici firmalar açısından önem arz etmektedir. Üretici firmalarımızın yenileme, üretim miktarlarının artması, ve kapasite raporunun geçerlilik süresinin dolması gibi durumlar karşısında zaman zaman bazı kurumlar ( Çevre Şehircilik İl Müd. , Vergi Daireleri, Bilim Sanayi Teknoloji İl Müd. Vb.) tarafından zaman cezai yaptırımlarla karşı karşıya kaldıkları gözlemlenmektedir. Herhangi bir sorun yaşanmaması ve kapasite raporunun sağladığı avantajların kullanılması amacıyla üretici firmalarımızın kapasite raporlarının geçerlilik sürelerinin güncelliğini kontrol etmesi gerekmektedir. Ayrıca Sanayi Sicil Kanunu kapsamında üretime başlayan firmaların en geç iki ay içerisinde, sanayi sicil belgesi alması gerekmektedir.

Kapasite raporu ile ilgili detaylı bilgiler ve başvuru formu için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.
http://www.satso.org.tr/hizmetler/1412/kapasite-raporu.aspx

Saygılarımızla,
 

Teyfik ÖZTÜRK
Genel Sekreter V.

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 

[{HTMLVIEW}]

[{UNSUBSCRIBE}]

Haber Tarihi : 17/5/2018
Paylaş