KARAR: 1
Dörtyol Sanayi Çarşısıyla Trafik Bölge Müdürlüğü'nün karşısındaki alana
kadar olan bölümde tır dorseleri ve kamyonlar, Yanyol'da ters yöne park ettiklerinden, trafik akışını olumsuz yönde etkileyerek, park edenlerle o güzergahı kullananlar ile dükkan sahipleriyle kavgaya varan tartışmalara neden olmaktadırlar. Bu durumun üzücü trafik kazalarına sebebiyet vermemesi bakımından Yönetim Kurulumuzca ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasına.24.09.2010.19
KARAR: 2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 24.09.2010.19
KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi. 24.09.2010.19
Haber Tarihi : 30/9/2010
Paylaş