KARAR:1
2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayarlında yapmış olduğumuz komite toplantılarında almış olduğumuz;
- Araç ruhsatlarının 2018 yılı itibariyle noterler aracılığıyla verilmesi yerine, zorunlu trafik sigorta poliçesini kesen levhaya kayıtlı sigorta acentesi (Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş, Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından onaylı, fiziki ve teknik personel şartlarını tamamlamış, ilgili makamlara teminatlarını veren, denetlemesi ve kontrolü en kolay olan firma) tarafından ruhsat tesliminin yapılması (sigortasızlık oranının artmaması ve oluşacak kazalarda mağduriyetlerin yaşanmaması adına kamu yararının gözetilerek) bu konuda işleyişinin düzenlenmesi önemli olduğu, kararımıza istinaden, yazmış olduğumuz yazılara üst kurulumuz olan SAİK tarafından bugüne kadar hala bir cevap gelmemiş ve konular hakkında herhangi bir çalışma yapılmamış olması meslek grubu üyelerimiz tarafından SAİK hakkında yoğun şikayetler gelmesine sebep olmuştur. 
Konunun tekrar ele alınarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı'na Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından tekrar yazı yazılmasına.31.01.2018/61

KARAR:2
2017 yılı Aralık ayında yapmış olduğumuz komite toplantılarında almış olduğumuz ve aşağıda açıklamasını yapmış olduğumuz kararla ilgili bugüne kadar hiçbir geri dönüş olmamıştır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılmış olan 2023 Türkiye Sigorta Aracıları Sektör Çalışması ve buna bağlı araştırmalarda şehirlerdeki acente yeterlilik sayının birçok ilde fazla olduğu ve her toplantıda SAİK tarafından dile getirildiği göz önünde bulundurulduğunda son dönemde değişik kurum ve kuruluşların sigorta acentesi faaliyetine başlayacakları ve yaklaşık 6.500 civarı sigorta satan yeni yapılanmaların önünün açılmasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve SAİK'in buna karşı herhangi bir çalışma yapmamış olmasının gerekçeleri konusunda komitemize bilgi verilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılmasına.31.01.2018/61

KARAR:3
Sigorta acentesi olma ve çalışma esaslarında en önemli ve seçkin kriterlerden olan STATİK (sabit) IP kullanması göz önünde bulundurularak kısa süre önce nedeni belli olmayan sebeplerle SBM sorgulama ekranlarına tek bilgi ile giriş yerine çift bilgi girilmesi zorunluluğu getirilmiş ve sürekli bu ekranları kullanan meslek grubumuz üyesi acenteler ve eksperlere iş yükü getirmekte ve zaman kaybına neden olmaktadır. İş yükü getiren bu uygulamaya dönülmesine sebep olan acente yada eksperin STATİK IP adresinden tespit edilmesi çok kolay olmasına rağmen tüm sektöre zarar veren bu uygulamanın tekrar gözden geçirilerek eski sistemde olduğu gibi tek bilgi ile SBM sorgulama ekranının çalışması konusunda gerekli çalışmaların yapılması hususunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılmasına.31.01.2018/61

KARAR:4
Daha önce yapılması planlanan sektör sorunlarının değerlendirileceği toplantının 06 Mart 2018 Salı Günü Odamız Meclis Toplantı Salonunda daha sonra belirlenecek Ticaret Odalarının Sigortacılıkla ilgili Meslek Komitelerinin katılacağı, sektörümüzle ilgili sorunların değerlendirileceği genişletilmiş komite toplantısı yapılmasına, toplantıya ilgili Odaların Sigortacılıkla ilgili Meslek Komitelerinin Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılarak davet edilmesine, etkinlikteki ikramların ve toplantıyla ilgili masrafların Oda bütçesinden karşılanmasına ve Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına, meslek grubu toplantıyla ilgili üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından sms ve e-mail gönderilmesine.31.01.2018/61

KARAR:5
6 Mart 2018 tarihinde yapılacak toplantıyla ilgili DASK kurumundan kumbara, afiş, flama kalem gibi materyallerin etkinlik esnasında dağıtılmak üzere Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından talep edilmesine.31.01.2018/61

KARAR:6
Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Memnuniyet Anketinin komite ve meslek grubu üyelerimiz tarafından cevaplandırılması hususu görüşüldü.
Odamız Üye Memnuniyet anketi komite üyelerimiz tarafından cevaplanmış olup, meslek grubu üyelerimizin de ankete katılımının sağlanması için komite üyelerimiz tarafından çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.31.01.2018/61

KARAR:7
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.31.01.2018/61

KARAR:8
Dilek ve temenniler dinlendi.31.01.2018/61
Haber Tarihi : 31/5/2018
Paylaş