KARAR:1 
Sanayi ve Ar-Ge Servisi Teknik Personeli Ufuk Ali AYGEN'in Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında hazırlamış olduğu sunum dosyası görüşüldü.
Söz konusu sunum değerlendirilmiş olup, Mesleki Yeterlilik Belgesiyle ilgili sunumun Bilişim ve Planlama Servisi tarafından meslek grubu üyelerimize toplu mail ile gönderilmesine.27.02.2018/56

KARAR:2
Mesleki sorunlar tartışıldı.27.02.2018/56

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.27.02.2018/56
Haber Tarihi : 31/5/2018
Paylaş