KARAR:1

Meslek grubu üyelerimize takdim edilmek üzere Komite üyelerimiz tarafından plaketler hazırlanmasına, ilgili plaketlerin dağıtılması için faal ve askı durumunda olan meslek grubu üyelerimizin listesinin Bilişim ve Planlama Servisi tarafından hazırlanarak komite üyelerimizin mail adreslerine gönderilmesine.04.05.2018/04

KARAR:2

Meslek grubu üyelerimizden gelen talep ve şikayetlerin takibinin yapılması amacıyla 5.meslekkomitesi@satso.org.tr adresinin oluşturularak komitemize tahsis edilmesine.04.05.2018/04

KARAR:3

Komite toplantılarından bir hafta öncesi,  meslek grubu üyelerimize komite toplantısında gündeme alınıp tartışılmasını istedikleri konuların iletilmesi için toplu e-mail gönderimi uygulaması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.04.05.2018/04

KARAR:4

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2018/92 Esas Sayı ve 17/04/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 8 yıllık kıdeme sahip ve garson olarak çalışan bir kişinin 2017 yılı eylül ayı itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 1.700-TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.04.05.2018/04

KARAR:5

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/ 816 Esas Sayı ve 12/04/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 15 yıllık kıdemi bulunan ve restaurantta “Tesis Şefi” olarak çalışan bir kişinin  20/03/2017 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 2.500-TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.04.05.2018/04

KARAR:6

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/820 Esas Sayı ve 20/04/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 15 yıllık kıdeme sahip ve restaurant şefi olarak çalışan bir kişinin 2017 yılı mart ayı itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 2.500-TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.04.05.2018/04 

KARAR:7

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/810 Esas Sayı ve 12/04/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 12 yıllık kıdemi bulunan ve restaurantta “Şef Yardımcısı” olarak çalışan bir kişinin  15/10/2014 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 1.300-TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.04.05.2018/04

KARAR:8

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/814 Esas Sayı ve 16/04/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 11 yıllık kıdemi bulunan ve aşçı olarak çalışan bir kişinin 2014 yılı ekim ayı itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 2.000-TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.04.05.2018/04 

KARAR:9

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/818 Esas Sayı ve 11/04/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 04/10/2009-02/09/2011 ve 01/03/2014-20/03/2017 tarihleri arasında, yaklaşık 5 yıl kadar garson olarak çalışan, bir işçinin 2017 yılında alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 1.700-TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.04.05.2018/04 

KARAR:10

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/822 Esas Sayı ve 12/04/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 19/01/2005-20/03/2017 tarihleri arasında, yaklaşık 12 yıl kadar aşçıbaşı olarak çalışan bir işçinin 2017 yılında alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 3.200-TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.04.05.2018/04 

KARAR:11

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 19/04/2018 tarih ve 813 sayılı sigarasız işyerleri ile ilgili yazısı görüşüldü. Tüm üye işyerlerimizi denetleyemeyeceğimiz göz önünde bulundurularak, Komitemizce yapılan araştırma sonucu aşağıdaki üyelerimizin tütün ve tütün ürünleri tüketimine izin vermediği ve tütünsüz işyeri oldukları kanaatine varılmıştır, ilgili kuruma yazı ile bildirilmesine.04.05.2018/04 

1-Gökhan Tiryaki, 2-Duyal İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. 3-Fatma Bozcan, 4-Aytaş Yemek Ltd. Şti. 5-Tunatan Akaryakıt ve Turizm Dinlenme Tesisleri San. Tic. Ltd. Şti. 6-Osman User – Sakarya 79 Lokantası. 7-Sakarya Köşk ve Kasap ve Köfte Salonu Gıda ve Taş. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.


Haber Tarihi : 24/6/2018
Paylaş