KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesinin  2017/910 Esas sayı ve 07/06/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, ortalama 19 yıllık  mesleki kıdemi bulunan ve kepçe operatörü olarak çalışan bir işçinin 2016 yılı  itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.05.07.2018/05

 

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/241 Esas sayı ve 03/06/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 28/10/2013-10/06/2014, 05/08/2014-02/03/2015, 18/08/2016-09/03/2018 tarihleri arasında toplamda 3 dönem fasılalı olarak hızlı tren inşaatı şantiyesinde uzun süreli konaklayarak makina operatörü olarak çalışan bir işçisinin Mart 2018 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.05.07.2018/05

 

KARAR:3

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/257 Esas sayı ve 24/06/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 04/11/2013-28/02/2018 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde uzun süreli konaklayarak tünel işçisi olarak çalışan bir işçisinin Şubat 2018 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.05.07.2018/05

 

KARAR:4

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/259 Esas sayı ve 21/06/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 16/10/2014-24/08/2015 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde tünel işçisi olarak çalışan bir işçinin Ağustos 2015 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.05.07.2018/05

 

KARAR:5

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/263 Esas sayı ve 21/06/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 12/03/2014-17/02/2015 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde tünel işçisi olarak çalışan bir işçisinin Şubat 2015 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.05.07.2018/05

KARAR:6

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/324 Esas sayı ve 22/06/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 29/06/2017 ile 14/05/2018 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde uzun süreli konaklayarak tünel işçisi olarak çalışan 2 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçisinin Mayıs 2018 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, sendikalı ve sendikasız olarak, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.05.07.2018/05KARAR:7

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/325 Esas sayı ve 24/06/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 06/11/2017 ile 14/05/2018 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde uzun süreli konaklayarak tünel çavuşu olarak çalışan 4 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçinin Mayıs 2018 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.05.07.2018/05KARAR:8

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/321 Esas sayı ve 24/06/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 29/06/2017-14/05/2018 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde uzun süreli konaklayarak formen olarak çalışan 4 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçinin Mayıs 2018  tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.05.07.2018/05KARAR:9

Yönetim Kurulumuzca komitemize havale edilen, Çevre Komisyonunun çalışmalarıyla ilgili öncelik verilmesi istenilen konuların komisyona iletilmesi hususu görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna, topluma açık alanlarda (park, bahçe vs.) temizlikle ilgili çevresel duyarlılık oluşturulması ve Sapanca Gölünün kirlenmeye karşı daha iyi korunması konularının Çevre Komisyonun yapacağı toplantıda gündem maddesi olarak görüşülmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.05.07.2018/05


Haber Tarihi : 13/7/2018
Paylaş