KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/350 Esas sayı ve 09/07/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 18/08/2017 ile 25/04/2018 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde uzun süreli konaklayarak beton santrali yağlamacısı ve makine yağlamacısı olarak çalışan 2 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçisinin Nisan 2018 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, sendikalı ve sendikasız olarak, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.02.08.2018/06

 

KARAR:2

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, 92464751-755.99/E.4993 sayı ve 09/07/2018 tarihli, asfalt kazıyıcı iş makinesinin değerinin tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Söz konusu yazı ile talep edilen, Sakarya Su Kayıplarının Azaltılması Projesi 1.Kısım İnşaatı işi kapsamında kullanılmak üzere; Ekte teknik bilgileri verilen 25.06.2016 tarihinde temin edilen 2015 veya 2016 model hiç kullanılmamış (sıfır) Asfalt Kazıyıcı İş Makinesinin, Temmuz 2018 tarihine kadar yaklaşık 50.000 m2 asfalt kazısı yaptıktan sonra tüm bakımları yapılmış şekilde ve buna ilaveten yedek olarak hiç kullanılmamış 1 tam takım kazıcı / delici elmas uçları, konveyör bandı ve üzerinde bulunan miktar kadar palet pabucu ile idareye bedelsiz olarak teslim edilmesi şartıyla, değerlendirilerek tespit edilen güncel piyasa değerinin    210.000Euro-230.000Euro arasında olabileceği kanaatimizin ilgili kuruma yazı ile bildirilmesine.02.08.2018/06

 

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.02.08.2018/06

 

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.02.08.2018/06

Haber Tarihi : 11/8/2018
Paylaş