KARAR:1

Şehrimizde yapılmakta olan yeni hal binasının mevcut hal esnaflarının yeni hal hizmet binasına geçişi ile ve geçiş süresinde yaşadığı sıkıntıların hal esnafının Ocak 2019 tarihi itibari ile Belediyeye ödediği  kira bedeli 2041 TL olup HAL A.Ş’nin hal esnafından istediği kira bedeli 64 dükkandan 6195TL 16 dükkandan 7080TL kira bedeli istenmektedir. Oysaki hükümetin enflasyon ile mücadele kanununda yapmış olduğu uygulamaya göre tefe oranının çok üzerinde olduğu ve aynı zamanda bu kiralardan dolayı kamu zararı oluşacağı kanaatimiz oluşmuştur.17.01.2019.10

KARAR:2

2018 Aralık ayı itibari ile Hal esnafı olarak ödenen kira bedeli KDV dahil 1528.07 TL ödenirken  Belediyenin hal esnafına uygulamış olduğu 2019 Ocak ayındaki kira belirleme oranı %33,57 olarak belirlenmiş ve 2041TL tespit edilmiştir. Söz konusu artışın tefe oranına göre en fazla 16,33 oranında olması gerektiği yasalar ile mevcuttur. Konu hakkında gerekli çalışmaların yapılması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazı yazılmasına.17.01.2019.10

KARAR:3

Odamız Faaliyet Takip Sistemi hakkında Komite üyelerine bilgi verilmesi.

Faaliyet takip sistemi hakkında komite üyelerine bilgilendirme yapılmıştır.17.01.2019.10

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.17.01.2019.10

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.17.01.2019.10


Haber Tarihi : 1/2/2019
Paylaş