KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş  Mahkemesi’nin 2017/170 Esas Sayı ve 17/08/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, Bir inşaatın çatı işini yaparken kaza geçiren davacıyla ilgili olarak;iş kaza tarihi olan 21.12.2015 tarihi  itibariyle alabileceği net 1800TL (binsekizyüztürklirası) -+%10 olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.18.12.2018.09

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/598 Esas Sayı ve 06/11/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 08/12/2017 ile 24/09/2018 tarihleri arasında robot operatörü olarak çalışan bir işçinin Eylül 2018 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarının maksimum % 10 fazlası olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.18.12.2018.09

KARAR:3

Peymak Gıda ve Süt End.Mak.San.Tic.Ltd.Şti firmasının A-756806 seri numaralı fatura tasdiki yazısı görüşüldü.

Komitemizce yapılan araştırma ve değerlendirme sonucu söz konusu yazı ekindeki 12.12.2018  tarih No:756806 seri sıra nolu fatura piyasa rayiçlerine uygun görülmüş olup, faturanın tasdikinin Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi’nce yapılmasına.18.12.2018.09

KARAR:4

M-Tek Mühendislik ve makine İmalat Sanayi  firması sahibi Murat Akın’ın Türk patent ve marka kurumu ve Fikri mülkiyet hakları ile ilgili yazısının görüşülmesi.

Söz konusu yazıda istenilen TPE de itiraz prosedürü oluşturulması ve Avrupa da ki gibi Temyiz kurullarının oluşturulması  ve daha önce verilmiş yanlış kararların düzeltilmesi için fikri ve sinai haklar ve asliye hukuk mahkemelerinden önce TPE tarafından atanmış Avrupa’daki benzer patent ofisleri gibi uzmanlar tarafından değerlendirilmesi ve hatalardan yanlış hukuksal uygulamalardan ülkemiz sanayicisi, girişimcisi ve üreticilerin korunması haklarının verilmesi için İlgili Bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulması için TOBB’a yazı yazılmasına. 18.12.2018.09


Haber Tarihi : 1/2/2019
Paylaş