KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesinin 2018/463 Esas sayı ve 14/11/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 15 yıllık kıdeme sahip yol demirci ustası-betonarme demirci olarak çalışan bir işçinin 2018 nisan ayında alabileceği emsal ücretin aralarında özel bir antlaşma yok ise o tarihteki asgari ücret  olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.19.12.2018.10

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesinin 2018/465 Esas sayı ve 14/11/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 12 yıllık kıdeme sahip yol demirci ustası-betonarme demirci olarak çalışan bir işçinin 2018 nisan ayında alabileceği emsal ücretin aralarında özel bir antlaşma yok ise o tarihteki asgari ücret olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine. 19.12.2018.10

KARAR:3

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesinin 2018/461 Esas sayı ve 14/11/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 15 yıllık kıdeme sahip yol demirci ustası-betonarme demirci olarak çalışan bir işçinin 2018 nisan ayında alabileceği emsal ücretin aralarında özel bir antlaşma yok ise o tarihteki asgari ücret olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine. 19.12.2018.10

KARAR:4

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesinin 2018/459 Esas sayı ve 14/11/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 7 yıllık kıdeme sahip yol demirci ustası-betonarme demirci olarak çalışan bir işçinin 2018 nisan ayında alabileceği emsal ücretin aralarında özel bir antlaşma yok ise o tarihteki asgari ücret  olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine. 19.12.2018.10

KARAR:5

İşcan Yapı İnşaat Taahhüt firması yetkili Mehmet İŞÇAN’ın çatı üzerine ısı yalıtım ve su yalıtımı hakkında bilgilendirme yapması.

Firma yetkilisi tarafından çatı ve su yalıtımı hakkında Komite üyelerine sunum yapılmıştır. İlgili firma tarafından Ocak ayı içerisinde 34.Meslek Grubu üyelerine yönelik Odamız konferans salonunda bir seminer yapılmasına söz konusu seminer için Meslek grubu üyelerine Sms ve mail ile bildirim yapılmasına ve söz konusu programın salon masraflarının ve ikramlarının ilgili firma tarafından karşılanmasına.19.12.2018.10

KARAR:6

2017 Ocak ayına kadar iskanı olmayan inşaat ruhsatı olan meskenlere elektrik aboneliği verilmektedir. Fakat Ocak ayından sonra inşaat ruhsatlı meskenlere elektrik aboneliği verilmemektedir. Aynı özellikteki bine ve  meskenlere su ve doğalgaz aboneliği verilmektedir.  Dolayısı ile SEDAŞ  ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş insanları suça teşvik edip usulsüz elektrik tüketimine zorlamaktadır. Daha sonra binalara ait iskan çıktığı zaman usulsüz tüketimden dolayı firmaları borçlandırıp fahiş miktarda faturalar ile karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu konu sektörümüzde büyük mağduriyet yaratmaktadır söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi ve  ekte sunulan yazı ile birlikte ilgili Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunmak üzere TOBB’a yazı yazılmasına. 19.12.2018.10

KARAR:7

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 19.12.2018.10

KARAR:8

Dilek ve temenniler dinlendi. 19.12.2018.10Haber Tarihi : 1/2/2019
Paylaş