KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 31.12.2018 tarih ve 639 sayılı yazısı görüşüldü.
Yapılacak olan 2019 yılı 4 Aylık Yemek İhalesi kapsamında, yaklaşık maliyetin belirlenmesinde esas teşkil etmek üzere 1 (Bir) öğün dört kap (İşçilik ve Malzeme Dahil) yemeğin rayiç bedelinin   18TL (onsekiztürklirası) olarak ilgili kuruma yazı ile bildirilmesine.30.01.2019/12

KARAR:2
Şengülay YURTAL’ın Sigara içilen mekanlar hakkındaki  28.01.2019 tarihli epostası görüşüldü.
Konu hakkında TOBB’da gelen yazının ilgili kişiye iletilmesine.30.01.2019/12

KARAR:3
Odamız Faaliyet Takip  Sistemi ile ilgili Komite üyelerine bilgilendirme yapılması.
Komite üyelerine faaliyet takip sistemi hakkında bilgi verilmiştir.30.01.2019/12

KARAR:4
Meslek Komitesi üyemiz Muhittin ALTUNTAŞ’ın devamsızlıktan dolayı Meslek Komitesi üyeliğinin son bulması sebebi ile sıradaki yedek Komite üyemizin bir sonraki Komite toplantısına davet edilmesine.30.01.2019/12

KARAR:5
Meslek grubu üyelerimize yönelik  yapılması planlanan  hijyen eğitiminin Ramazan Ayının içerisinde 7 Mayıs-14 Mayıs tarihleri arasında  Odamız toplantı salonlarında yapılmasına ilgili eğitim için Meslek grubu üyelerimize sms ve mail ile bilgilendirme yapılmasına söz konusu eğitimdeki ikramların Odamız bütçesinden  karşılanmasına.30.01.2019/12

KARAR:6 
Meslek Komitemizin aylık olağan toplantılarının, her ayın son haftasının Çarşamba günlerinde saat 10.00’de yapılmasına, toplantılarla ilgili davetlerin komite üyelerinin e-posta adreslerine e-posta gönderilerek ve cep telefon numaralarına sms gönderilerek yapılmasına.30.12.2019/12

KARAR:7
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.30.01.2019/12

KARAR:8
Dilek ve temenniler dinlendi.30.01.2019/12

Haber Tarihi : 12/2/2019
Paylaş