KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesinin 2019/11 Esas sayı ve 17/01/2019 tarihli yazısı görüşüldü. 07.01.2019/11
Dava konusu; 25/04/2006-05/12/2018 tarihleri arasında yaklaşık 12 yıl kadar Makine operatörü (eksavatör operatörü) olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ortalama aylık miktarının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.02.2019.13


KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesinin 2019/12 Esas sayı ve 17/01/2018 tarihli yazısı görüşüldü. 07.01.2019/11
Dava konusu; 25/04/2003-0512/2018  tarihleri arasında yaklaşık 15 yıl kadar Makine operatörü(eksavatör operatörü) olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ortalama aylık miktarının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.02.2019.13

KARAR:3
Meslek grubumuz tüm üyelerine yönelik, Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanlarımızın da iştirakleriyle  Nisan ayı içerisinde günü ve yeri daha sonra belirlenmek üzere yemekli bir istişare toplantısı yapılmasına söz konusu toplantının masraflarının Komitemiz bütçesinden karşılanmasına toplantı ile ilgili Meslek Grubu üyelerimize sms ve mail ile bilgilendirme yapılmasına.07.02.2019.13

KARAR:4
Üye veri güncelleme forumlarının dağıtılması ve doldurulması ile ilgili çalışmalarımızın devam ettiğini konusunda görüş alışverişi yapılmıştır.07.02.2019.13

Haber Tarihi : 19/2/2019
Paylaş