KARAR:1
Son dönemde kurulan devlet destekli alacak sigortası havuzunun sorumluluğu Halk Sigortaya verilmiştir. Konu hakkında Türkiye çapında değişik mecralarda Halk Sigorta Genel Müdürü konferanslara katılmakta ve konu hakkında detaylı bilgi vermektedir. Bu bağlamda Halk Sigorta Genel Müdürü Sayın Bülent KARAN’ ın davet edilerek yapılacak organizasyon ile Odamız üyelerine bilgilendirme semineri yapması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.21.03.2019.12


KARAR:2
T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığı’ nın 3. Kişi Görüşü Kabulü hakkındaki 71248886-2018/69132/E.2019-OE-98770 sayı ve 05.03.2019 tarihli yazısı görüşüldü.
 İlgili yazı hakkında malumat hasıl olduğuna. Konu hakkında TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi’ ne yazılı olarak bilgi verilmesine.21.03.2019.12


KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.21.03.2019.12 


KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi. 21.03.2019.12

Haber Tarihi : 29/3/2019
Paylaş