KARAR:1
Odamıza gelen 11.02.2019 tarihli Özkar Yangın ve İş Güvenliği firmasının yazısı görüşüldü.
Sakarya İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden gelen Ürün Güvenliği ve Denetimi ile İlgili yazının söz konusu firmaya cevaben yollanmasına.28.02.2019.13

KARAR:2
TOBB’un 13.02.2018 tarih ve 1709 sayılı Sakarya Gümrük Müdürlüğünde ihracat yapan firmaların KDV iadesi hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumatın hasıl olduğuna.28.02.2019.11


KARAR:3
T.C Sakarya Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 18/02/2019  tarih E.423 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetim ile İlgili Diğer İşlemler hakkındaki yazısı görüşülmesi.
Malumatın hasıl olduğuna.28.02.2019.11

KARAR:4
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023 vizyonu doğrultusunda Mesleki ve Teknik Liselerin kalitesinin arttırılması amacı ile Komitemiz ile birlikte yapılan toplantı ile ortaya çıkan karar, Mesleki ve Teknik Liseleri ile Makine ve Otomasyon üreticileri Komitesinin işbirliği içerisinde Okullar ile firmalar arasında bağ kurulması sağlanarak makine ve otomasyon imalatçılarının  bazı üretim ekipmanlarının okullarda ürettim yaptırılması için okul ve firmalar ile işbirliğinin yapılmasını talep etmekteyiz.28.02.2019.11

Haber Tarihi : 29/3/2019
Paylaş