KARAR:1

T.C Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığının 06.02.2019 tarih E.4036 sayılı yazısı görüşülmesi.

Malumatın hasıl olduğuna. 21.03.2019/12

KARAR:2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.21.03.2019/12

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi. 21.03.2019/12


Haber Tarihi : 2/4/2019
Paylaş