KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 1.İş Mahkemesinin 23/07/2019 tarih ve 2018/711 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, Yaklaşık 18 yıllık deneyime sahip ilkokul mezunu bir pasta ustasının 2018 yılı Ekim ayı tarihi itibariyle  alabileceği  ücretin 2500TL (ikibinbeşyüztürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.28.08.2019.19

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 4.İş Mahkemesinin 30/07/2019 tarih ve 2019/31 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 12 yıllık kıdemi bulunan ve yurt müdürü olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 07.05.2019 tarihi itibariyle alabileceği  ücretin 2500TL (ikibinbeşyüztürklirası)  olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.28.08.2019.19

KARAR:3

Adapazarı Belediyesi Başkanlığının 26/07/2019 tarih 18433 sayılı Yemek Ücreti hakkındaki yazısı görüşüldü.

2020 yılı yılı içerisinde sürücülü ve sürücüsüz olmak üzere 1 günlük öğle yemeği (tablot usulü) bedelinin   14TL (ondörttürklirası)  olabileceği kanaatimizin adı geçen kuruma bildirilmesine.28.08.2019.19

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.28.08.2019.19

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.28.08.2019.19


Haber Tarihi : 9/9/2019
Paylaş