KARAR:1

Türkiye Odalar Borsalar Birliğinin 07/08/2019 tarih ve 8220 sayılı İnşaat Müteahitlerinin Silah ruhsatı hakkındaki yazsının görüşülmesi.

Malumatın hasıl olduğuna.28.08.2019.19

KARAR:2

İnşaat sektörünün içerisinde bulunduğu malum durumdan ötürü yapı kullanım izin belgesi (iskan) müteahhitlerimizin ve vatandaşlarımızın önemli gündem maddesi olarak komitemize çok sayıda talep ve şikayet gelmektedir. Teknik şartları yerine getiren müteahhitler Sosyal Güvenlik Kurumuna ait borçlarından ötürü iskan belgesi alamamaktadır. İskan alınamayan konutlarda su ve elektrik aboneliği yapılamamasından ötürü ortak tekbir fatura tahakkuk etmektedir. Kullanım bedellerinin ayrıştırılmamasından ötürü borçtan tüm konut sahipleri sorumlu tutularak elektrik ve sularının kesilerek   mağduriyet yaşamalarında çok ciddi bir artış söz konusudur. Öncesinde yapı ruhsatı ile su ve elektrik aboneliği yapılabilmekteydi iskan şartının aranmasından sonra sektörün büyük sorunlarından biri olup karşımıza çıkmaktadır. Müteahhitler ve vatandaşlar için bu konuda herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığı hakkında ilgili Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulması için TOBB’a yazı yazılmasına.28.08.2019.19

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.28.08.2019.19

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.28.08.219.19


Haber Tarihi : 1/10/2019
Paylaş