KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş  Mahkemesi  03/09/2019  tarih ve 2019/177 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 8 yıl kadar lazer operatörü ve vardiya amiri konumunda çalışan ilkokul mezunu bir işçinin 2019 Ocak ayı  itibari ile alabileceği ortalama maaşın  aralarında özel bir sözleşme yok o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.02.10.2019.23

KARAR:2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.02.10.2019.23

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi .02.10.2019.23


Haber Tarihi : 5/12/2019
Paylaş