KARAR: 1
Kooperatiflerin 30.06.2011 tarihine kadar 2010 yılına ait Genel kurullarını yapmaları  hakkında web sitemiz yoluyla basın duyurusu yapılmasına.26.05.2011.27
                      
KARAR: 2
Mesleki sorunlar tartışıldı.26.05.2011.27

KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi.26.05.2011.27

Haber Tarihi : 16/6/2011
Paylaş