KARAR:1

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Mihmandarlık Uygulaması hakkındaki E.24883898 sayılı ve 13.12.2019 tarihli yazısının görüşülmesi.

Konu hakkında gerekli taleplerin toplanması için bir üst yazı ile  Meslek Grubu üyelerimize mail  gönderilmesi ve dönüşlerin alınmasına söz konu mailde mihmandarlık için gönüllü ve istekli firmaların bilgilerinin Meslek Komitemiz ile paylaşılmasına ve gelen bilgiler doğrultusunda karar alınmasına.08.01.2020.27

KARAR:2

Meslek grubu üyelerimize yapacağımız ziyaretler sırasında dağıtılmak üzere Promosyon ürünler yaptırılmasına söz konusu promosyon ürünlerin masraflarının Komitemizin 2020 yılı bütçesinden karşılanmasının Yönetim Kuruluna arzına. 08.01.2020.27

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.01.2020.27

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.08.01.2020.27


Haber Tarihi : 24/1/2020
Paylaş