KARAR: 1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş  Mahkemesi'nin 2009/657 Esas sayı  ve 31.05.2011 tarihli  yazısı ile talep ettiği,  konkasör bakımcısı ve bekçilik yapan bir işçinin 2008 Yılı Kasım Ayı itibariyle ne kadar aylık  ücret alabileceği hususu olup, görüşüldü.

Dava  konusu konkasör bakımcısı ve bekçilik yapan bir işçinin  aylık ücretinin,  2008 Yılı,  Kasım Ayında yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edilmiştir ki, bu brüt olarak;638,70-TL(AltıyüzotuzsekizTürkLirasıyetmişkuruş), net olarak;457.63-TL (DörtyüzelliyediTürkLirasıaltmışüçkuruş) olduğunun  İş Mahkemesine bildirilmesine.07.07.2011.30

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.07.2011.30

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.07.07.2011.30

Haber Tarihi : 14/7/2011
Paylaş