KARAR:1
Doğal Afet Sigortaları Kurumunun düzenlemiş olduğu şehirler yarışıyor yarışması ile ilgili   bilgilerin Odamız ticaret servisince yazı yazılarak ilgili kurumdan istenilmesi ve yarışmanın üyelerimize duyurulması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.12.08.2011.33 

KARAR:2
5684 Sayılı Sigortacılık Kanununda belirtilen, “sigorta acentelerinin isim ve ünvanları açıkça yazılmalıdır” maddesine istinaden TOBB'nin Odamıza gönderdiği sigortacılık levha kayıtlarında ünvanın bulunmadığı ve bunun da sigortacılık kanununa aykırı olduğu konusu hakkında hazine müsteşarlığı sigortacılık bölümüne Odamız ticaret servisince yazı yazılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.12.08.2011.33  

KARAR:3
Odamıza TOBB'den gönderilen 19/07/2011 tarih ve 17551 sayılı Sigorta Acenteleri Tescil İşlemleri konulu yazıda, bazı Odaların tescil işlemlerinde Sigorta Acentelerinden Türk Ticaret Kanununun 118. Maddesine aykırı olarak, muvafakatname almadan tescil işlemi gerçekleştirildiği belirtilmektedir.TOBB Sigortacılık İcra Komisyonuna, sigorta şirketlerinin sözleşmelerinde muvafakatname şartının tümüyle kaldırılması konusuda Odamız ticaret servisince yazı yazılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.12.08.2011.33

KARAR:4
Sigorta ve sigorta acenteleri ile ilgili Odamıza resmi kurumlardan gelen yazıların meslek komitemiz üyelerine  de gönderilmesi teklifimizin yönetim kuruluna arzına.12.08.2011.33

KARAR: 5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.08.2011.33

KARAR: 6
Dilek ve temenniler dinlendi.12.08.2011.33

Haber Tarihi : 18/8/2011
Paylaş