KARAR: 1

T.C. Samsun Valiliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün 12.07.2011 tarih ve 993-8894 sayılı yazısı ile Sakarya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün, 28/07/2011 tarih ve 161 sayılı yazısı ekindeki makine ekipmana ait piyasa rayiç bedel tespit talebi görüşüldü.

Söz konusu yazı ekindeki teknik şartnameler ait makine ve ekipmanın Komitemiz üyesi Şenol ÇALIŞKAN tarafından tespit edilerek ilgili kuruma bildirilmesine.19.08.2011.30

KARAR: 2

Meslek Komitemiz, kendisine ayrılan 2.000,00-TL'lik bütçesinin tamamının Afrika'daki açlık çeken insanlara destek sağlamak amacıyla yapılan kampanyaya katılınması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.19.08.2011.30

KARAR: 3

Meslek Komite üyelerimizin Oda kayıt levhalarının  dağıtımın komite üyelerimizce   

yapılamayacağından özel kurye aracılığıyla dağıtımının yapılması.19.08.2011.30                       

KARAR: 4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 19.08.2011.30

KARAR: 5

Dilek ve temenniler dinlendi. 19.08.2011.30

Haber Tarihi : 25/8/2011
Paylaş