KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 2.İş Mahkemesinin 10/02/2020 tarih ve 2019/740 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, Devlet Hastanesinde ihale alan şirketlerin sigortalısı olarak 16/08/2008-26/11/2014 tarihleri arasında yaklaşık 6,5 yıl kadar hastane yemekhanesinde yemekhane sorumlusu şef  olarak görev yapan bir kişinin 2014 yılı Kasım ayı itibari ile alabileceği ücret 900TL (dokuzyüztürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.24.02.2020.25

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 4.İş Mahkemesinin 31/01/2020 tarih ve 2019/89 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 22 yıllık mesleki kıdemi bulunan Aşçı yardımcısı olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi 25/12/2018 tarihi itibariyle alabileceği ücretin 2250TL (ikibinikiyüzellitürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.24.02.2020.25

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Göynük Asliye Hukuk Mahkemesi 11/02/2020 tarih ve 2017/358 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 13/11/2017 tarihi itibari le 1 öğün kahvaltı, 1 öğün öğle yemeği, 1 öğün akşam yemeği olmak üzere aynı iş yerinde işçilere yatakhane sistemi ile sağlanan barınma yardımının nakdi karşılığının  3 öğün yemek bedelinin 25TL (yirmibeştürklirası) barınma bedelinin günlük 5 TL (beştürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.24.02.2020.25

KARAR:4

Meslek Komitesi toplantılarımıza Yedek üyelerimizin de davet edilmesine Meslek Grubumuz adına kurulan whatsapp grubuna yedek üyelerimizin de dahil edilmesine.24.02.2020.25

KARAR:5

Sektörde olan kayıt dışı çalışma ve çalıştırmanın önüne geçmek amacı ile 5.Meslek Komitemizin ev sahipliğinde SGK İl Müdürümüz, Sakarya Üniversitesi Öğretim üyelerimizin ve SGK Denetmenlerinin katılımı ile Odamızda gerçekleştirilen toplantımızın yerel basında ve Odamız Dergisi’de haber yapılmasına.24.02.2020.25

KARAR:6

10 Mart 2020 Salı günü kayıt dışı çalışma ve çalıştırma ile ilgili Meslek Grubu üyelerimize yönelik toplantı yapılmasına söz konusu toplantı için Odamız toplantı salonlarının tahsis edilmesine söz konusu toplantıdaki ikramların Odamız bütçesinden karşılanmasına Meslek grubu üyelerimizin Mail ve SMS ile toplantı gününe kadar en az 3 defa hatırlatma ve bilgilendirme yapılmasına.24.02.2020.25

KARAR:7

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 24.02.2020.25

KARAR:8

Dilek ve temenniler dinlendi. 24.02.2020.25Haber Tarihi : 14/5/2020
Paylaş