KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Fatsa 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/421 Esas sayı ve 17/03/2020 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, kaza tarihi olan 18/04/2016 tarihi itibariyle kalıpçı ustası olarak çalışan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı  olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.29.04.2020.28

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya  1.İş Mahkemesinin 2017/1157 Esas sayı ve 13/03/2020 tarihli yazısı görüşüldü.

02/07/2017-15/07/2017 tarihleri arasında yaklaşık 4 aylık kum elekçisi ve eleme makinesi yağlama işinde çalışan bir işçinin 04/07/2017 itibari ile alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.29.04.2020.28

KARAR:3

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterliği’ nin MERLAB Faaliyet Çalışmaları hakkındaki 31633970-702.03 sayı ve 18.03.2020 tarihli yazısı görüşüldü.

Malumatın hasıl olduğuna.29.04.2020.28

KARAR:4

Yeni yönetmeliğe göre müteahhitler mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler esas alınarak A, B, C, D, E, F, G, H grubu ve geçici müteahhitlik grubu olmak üzere 9 grupta sınıflandırılmaktadır. Sektörün son 2 yıl içerisinde girmiş olduğu daralmadan dolayı istenilen kriterlerin oluşmamasından dolayı sınıflandırmaların tekrar gözden geçirilmesini talep etmekteyiz.

Söz konusu sınıflandırmalar son 5 yıl içerisinde yapılan işlerin baz alınmasının inşaat sektöründe başlayan daralmanın sektörde yaşattığı krizin göz önüne alınarak sınıflandırmalarda istenen şartların hafifletilmesi için TOBB’a yazı yazılmasına.29.04.2020.28

KARAR:5

T.C Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 25.03.2020 tarih E.7024 sayılı Yapım ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Covid-19 Tedbirleri hakkındaki yazısı görüşüldü.

Malumatın hasıl olduğuna.29.04.2020.28

KARAR:6

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.29.04.2020.28

KARAR:7

Dilek ve temenniler dinlendi.29.04.2020.28Haber Tarihi : 15/5/2020
Paylaş