26.Meslek Komitesi 29 Eylül 2011 Perşembe Günü Toplantı Kararları

KARAR: 1
Yönetim Kurulumuzca tekrar değerlendirilmek komitemize havale edilen T.C.
Sakarya İş  Mahkemesinin 2010/960 esas sayı  ve 29.06.2011 tarihli,  ortalama kazanç tespiti  hakkındaki yazısı tekrardan görüşüldü.

Dava  konusu  10 yıllık bir tecrübeye sahip  mobilya alanında usta olarak
çalışan bir kişinin 2010Yılı 8'inci ay itibariyle alabileceği ortalama ücretin; 2010 Yılının ikinci yarısındaki yürürlükteki asgari ücretin %80 fazlası olarak bildirilmesine.29.09.2011.31

KARAR: 2
Meslek Komite üyelerimizin Oda kayıt levhalarının nasıl dağıtılacağıyla ilgili görüşmeler yapıldı.29.09.2011.31
                      
KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 29.09.2011.31

KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.29.09.2011.31

10.10.2011
Copyrigt © 2018 SATSO
İş İlanları Sakarya