KARAR: 1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş  Mahkemesi'nin 2011/48 Esas sayı  ve 25/08/2011 tarihli  yazısı ile talep ettiği,  7 yıllık bir tecrübeye sahip beton santral operatörünün 2010 Yılı Ekim Ayı itibariyle ortalama ne kadar aylık  ücret alabileceği hususu görüşüldü.

Dava  konusu 7 yıllık bir tecrübeye sahip beton santral operatörünün 2010 Yılı Ekim itibariyle alabileceği ortalama aylık ücreti, yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edilmiştir ki, bu brüt olarak;760,50-TL(YediyüzaltmışTürkLirasıellikuruş), net olarak;544,44-TL (BeşyüzkırkdörtTürkLirasıkırkdörtkuruş) olduğunun  İş Mahkemesine bildirilmesine.06.10.2011.33

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.10.2011.33

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.06.10.2011.33

Haber Tarihi : 14/10/2011
Paylaş