KARAR: 1
Meslek Komitemiz, kendisine ayrılan 2.000,00-TL'lik bütçesinin tamamının
Afrika'daki açlık çeken insanlara destek sağlamak amacıyla yapılan kampanyaya katılınması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.04.10.2011.35

KARAR: 2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.04.10.2011.35

KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi.04.10.2011.35

Haber Tarihi : 14/10/2011
Paylaş