KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi 09/06/2020 tarih ve 2020/35 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 15.04.2014-16.08.2019 tarihleri arasında yaklaşık 5 yıl kadar galvenizci olarak çalışan bir kişinin 16/08/2019 tarihi  itibarı ile alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.08.07.2020.33

KARAR:2

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı’nın 04/06/2020 tarih 924647751-755.99/2354 sayılı SCADA ve Laboratuvar Hizmet Binaları hakkındaki yazısı görüşüldü.

İlgili yazıda bahsi geçen aleminyum menfezlerin 40*40 fiyatının 70TL-80TL +KDV arasında olabileceği belirlenmiştir.

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.04.2020.30

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.08.04.2020.30


Haber Tarihi : 7/8/2020
Paylaş