KARAR: 1
Meslek    Komitemiz,    kendisine     ayrılan    2.000,00-TL'lik    bütçesinin   kalan   kısmıyla Afrika'daki açlık çeken insanlara destek sağlamak amacıyla yapılan kampanyaya katılınması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.07.10.2011.36  

KARAR: 2
Meslek Grubu üyelerimizin, Odamız üyeliğini gösterir levhaların nasıl dağıtılacağıyla ilgili görüşmeler yapıldı. Bu levhaların 20'şer kişilik gruplar halinde kahvaltı organizasyonunun sağlanması yoluyla dağıtılması.07.10.2011.36      

KARAR:3
Tansu Çiller Meslek lisesinde okuyan öğrencilerden staja ihtiyacı olanların listesinin ilgili okuldan alınıp tüm sigorta acentelerine bildirilmesinin sağlanması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.07.10.2011.36    

KARAR: 4
Levhaya kayıtlı olup, 3'den fazla şubesi olan acentelerin statik IP'leri için sistemde yer alan giriş butonunun çoğaltılması konusunun TOBB'ne bildirilmesi  teklifimizin yönetim kuruluna arzına.07.10.2011.36  

KARAR: 5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.10.2011.36  

KARAR: 6
Dilek ve temenniler dinlendi.07.10.2011.36    

Haber Tarihi : 14/10/2011
Paylaş