KARAR:1
Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen Odamız Üyesi Sakarya Krom San. ve Tic.Ltd.Şti.'nin, Şanlıurfa-Birecik'li, Ak Gıda Ürün.Nak.İnş.Teks.San.ve Tic.Ltd.Şti.'ne üretmiş oldukları ayran kültür tankıyla ilgili ihtilaflı duruma düştüklerinden dolayı sözkonusu ürünün üretim hatasından mı yoksa kullanım hatasından mı olduğunun tespiti için Odamızdan Bilirkişi Heyeti talep eden 15/11/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Komitemizce Bilirkişi Heyeti olarak Meslek Komite Başkanımız Ömer Faruk TEZKORKUT ile Odamız üyesi Cevat ATEŞ'in isimlerinin bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.22.11.2011.33

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.22.11.2011.33

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.22.11.2011.33

Haber Tarihi : 30/11/2011
Paylaş