KARAR:1
T.O.B.B.'nin Meslek Grupları NACE kodu çalışmaları ile ilgili yazısı görüşüldü.

Odamız  bünyesinde “Makine ve Makine Aksamları İmalatçıları Meslek Grubu”  kurulması için çalışma yapılması hususunun yönetim kuruluna arzına. 23.12.2011.34

KARAR:2
T.C.Samsun Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün 21.11.2011 tarih ve 1320-14813 sayılı yazısı  ile T.C.Sakarya Valiliği Bilim  Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün (T.C.Samsun Valiliği Gıda Tarım ve hayvancılık İl Müdürlüğü rayiç fiyatı konulu) rayiç fiyat talebi ile ilgili yazıları görüşüldü.

İlgili yazılardaki verilerle söz konusu fiyat tespitlerinin komitemizce tespit edilemeyeceği hususunun adı geçen makamlara bildirilmesine. 23.12.2011.34

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.23.12.2011.34

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.23.12.2011.34

Haber Tarihi : 2/1/2012
Paylaş