KARAR:1
T.O.B.B.'un,  Odamız üyelerinin faaliyet (N.A.C.E.  Kodu)  kodları,
meslek  grupları ile Odamızın Meslek Gruplarının  çalışmalarının kendi bünyelerinde tespit edileceğine dair 14 Aralık 2011 tarih ve 28475 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.
             
Malumat hasıl olduğuna.12.01.2011.35

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi'nin 2011/817 Esas sayı ve 29/12/2011 tarihli yazısı ile talep ettiği, 08/02/2006 ila 04/07/2009 tarihleri arasında makine parçası satışı yapılan bir şirkette muhasebe satın alma elamanı olarak çalışan bir kişinin  ne kadar ücret alabileceği hususu görüşüldü.
 
Dava konusu 08/02/2006 ila 04/07/2009 tarihleri arasında makine parçası satışı yapılan bir şirkette muhasebe satın alma elamanı olarak çalışan bir kişinin en son olarak Temmuz 2009 tarihi itibariyle alabileceği ortalama  aylık miktarı, o tarihteki yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edilmiştir ki, bu  2009 Yılının ikinci altı ayındaki yürürlükteki asgari ücret brüt olarak;693,00-TL (AltıyüzdoksanüçTürkLirası), net olarak;496,53-TL (DörtyüzdoksanaltıTürkLirasıelliüçkuruş) olduğunun  İş Mahkemesine bildirilmesine.12.01.2012.35

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.01.2012.35                  
KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.12.01.2011.35

Haber Tarihi : 18/1/2012
Paylaş