KARAR:1
TOBB'nin    Mesleklerin     Gruplandırılması,    Nace     kodu     çalışmalarının kendileri bünyesinde yapıldığına dair 14.12.2011 tarih ve 28475 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.25.01.2012.35

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.25.01.2012.35

KARAR:3
ilek ve temenniler dinlendi.25.01.2012.35

Haber Tarihi : 31/1/2012
Paylaş