KARAR:1
Yönetim kurulumuzca komitemize havale edilen Sapanca İlçe Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü'nün, Meclis kararına istinaden satışı yapılacak taşınmaza dair değer tespit edecek komisyona isim bildirilmesini talep eden 05/01/2012 tarih ve 62 sayılı yazısı  görüşüldü.
                    
Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERİZOĞLU'nun isminin oluşturulacak Komisyonda görevlendirilmek üzere adıgeçen  Başkanlığı'na bildirilmesine.23/02/2011.38
                  
KARAR:2
Sakarya Emlakçılar Odası Başkanlığı'nın Komitemizce ziyaret edilmesine. 23/02/2011.38
                   
KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.23/02/2011.38

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.23/02/2011.38

Haber Tarihi : 2/3/2012
Paylaş