28.Meslek Komitesi 23 Şubat 2012 Perşembe Günü Toplantı Kararları

KARAR:1
Yönetim kurulumuzca komitemize havale edilen Sapanca İlçe Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü'nün, Meclis kararına istinaden satışı yapılacak taşınmaza dair değer tespit edecek komisyona isim bildirilmesini talep eden 05/01/2012 tarih ve 62 sayılı yazısı  görüşüldü.
                    
Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERİZOĞLU'nun isminin oluşturulacak Komisyonda görevlendirilmek üzere adıgeçen  Başkanlığı'na bildirilmesine.23/02/2011.38
                  
KARAR:2
Sakarya Emlakçılar Odası Başkanlığı'nın Komitemizce ziyaret edilmesine. 23/02/2011.38
                   
KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.23/02/2011.38

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.23/02/2011.38

02.03.2012
Copyrigt © 2018 SATSO
İş İlanları Sakarya