KARAR:1
Yurt  işletmeciliği  yapan  üyelerimizin  talebi  ile   ruhsatsız  çalışan  öğrenci
yurtları ve  evlerinin tespitinin yapılması, mevcut yurtların denetlenmesi hususunda
yönetim kurulumuzca girişimlerde bulunulması teklifimizin yönetim kurulumuza arzına.06.03.2012.40  

KARAR:2   
Çark    caddesi    paralelinde    kalan,    minibüs    yolu    tabir    edilen    yolun
ışıklandırılması, üyemiz olan kafe ve restaurantların çoğunlukla bu bölgede bulunması nedeniyle ve
yaya trafiğinin yoğun olması nedeniyle, karanlık olan bu bölgede aydınlatma yapılması konusu ile
ilgili olarak  yönetim kurulumuzca girişimlerde bulunulması teklifimizin yönetim kurulumuza arzına.06.03.2012.40

KARAR:3
Önümüzdeki  sene  Sakarya Üniversitesi  bünyesinde  kurulacak olan  aşçılık
bölümüne (kurulacak mutfağı için) SATSO olarak destek olunması teklifimizin yönetim
kurulumuza arzına.06.03.2012.40

KARAR:4
Sapanca Gölbaşı  mevkiinde TEM otoyolu ve D-100 karayolu arasında  kalan
bölgede, uluslararası çapta içerisinde otel, kafe ve restaurantların da bulunacağı bir eğlence merkezinin (örneğin Disneyland gibi)  yapılması ile ilgili  yönetim kurulumuzca fizibilite çalışmaları yapılması teklifimizin yönetim kurulumuza arzına.06.03.2012.40
 
KARAR:5   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.03.2012.40

KARAR:6   
Dilek ve temenniler dinlendi.06.03.2012.40

Haber Tarihi : 14/3/2012
Paylaş