KARAR:1
Meslek Komitemiz kendi arasında yeniden görev bölümü yapmış ve Komite Başkanlığına
Osman TEKEOĞLU'nun, Komite Başkan Yardımcılığına Berkan DUYAROĞLU'nun getirilmesine
karar vermiştir.08.03.2012.37

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.03.2012.37
                       
KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.08.03.2012.37                   

Haber Tarihi : 14/3/2012
Paylaş