KARAR:1
TOBB'nin, toplu iş ilişkileri kanunu tasarısındaki değişiklikler ile ilgili 20/03/2012 tarih ve 6715 sayılı bilgilendirme yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.05.04.2012.39

KARAR:2
Meslek Komitemizden, Mefa İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin 22/03/2012 tarihli  dilekçesi ekinde sunulan Doğançay Mermer San. ve Tic. A.Ş.'nin, Mefa İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlediği 21/03/2012 tarihli ve A-285305 nolu fatura muhteviyatı granit bordür ve granit yağmur oluğu malzemelerinin fatura tarihi itibariyle piyasa rayicine uygunluğunun araştırılarak onaylanmasını  talep edilmiştir.

Meslek Komitemiz yaptığı araştırmalar neticesinde, sözkonusu fatura muhteviyatının piyasa rayicine uygun olduğunu tespit etmiş olup, faturanın onaylanmasına karar vermiştir.05.04.2012.39

KARAR:3
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Erenler Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün 03/04/2012 tarih ve 1013 sayılı  yazısı ile talep ettiği,  iş makinası temini ve hizmet tahsisinin rayiç bedel tespiti olup, görüşüldü.
En az 213 HP gücünde en fazla 6 yaşında, 30 tonluk 1 adet paletli ekskavatör temini ve hizmet tahsisinin 1 saatlik ücretinin 180,00-TL + K.D.V. olabileceğinin adı geçen Belediyeye bir üst yazıyla bildirilmesine.05.04.2012.39

KARAR:4          
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.04.2012.39           
           
KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.05.04.2012.39

Haber Tarihi : 11/4/2012
Paylaş