KARAR:1
Komitemize havale edilen, K.K.K.1.Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nın, yükümlülüğünü yerine getirmeyen Odamız üyesi Furkan UĞUR –ONLİNE GÜVENLİK-firması hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını talep ettiği 11.04.2012 tarih ve 1230-144-12  sayılı yazısı tekrar görüşüldü.
Meslek Komite Üyelerimiz Özden DOYURAN ve Tekin CANBAZ tarafından yazı ekindeki raporunYönetim Kurulumuza arzına.22.05.2012.41
                   
KARAR:2
Komitemize havale edilen  T.C.Ferizli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 08/05/2012 tarih ve 054.FBB.04/15-168 sayılı yazısı görüşüldü.
                   
Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine. 22.05.2012.41
                     
KARAR:3
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün  yazıları görüşüldü.
                    
Meslek Komite başkan Yardımcısı İsmail BAŞAVCI tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen kuruma bildirilmesine.22.05.2012.41
                     
KARAR:4
Komitemize havale edilen, Sakarya 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, dava konusu Yazlık Köyü Kaşıkçılar Mevkiindeki taşınmazın ne şekilde kullanabileceği ve getirebileceği kira gelirini talep eden 27/04/2012 tarih ve 2012/141 Esas sayılı yazısı görüşüldü.
                    
Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen Mahkemeye bildirilmesine.22.05.2012.41
                    
KARAR:5
Komitemize havale edilen  S.S.Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin   18/05/2012 tarih ve L.15/1380 sayılı görüşüldü.
                    
Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen kooperatife bildirilmesine.22.05.2012.41
                    
KARAR:6
Genel Sekreterliğin faaliyet kodları ve Meslek Grubumuz ile ilgili komite görüşümüzün telet ettiği yazısı görüşüldü.
                     
Aslen Meslek Grubumuzda olması gerekirken diğer meslek gruplarındaki üyelerin Meslek Grubumuza alınması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.22.05.2012.41
                   
KARAR:7
      
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.22.05.2012.41
                    
KARAR:8                    
Dilek ve temenniler dinlendi.22.05.2012.41
Haber Tarihi : 31/5/2012
Paylaş