KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş  Mahkemesi'nin 2011/739 Esas sayı  ve 14/05/2011 tarihli  yazısı ile talep ettiği, bir şantiyede arıza bakım işçisi olarak  13 yıllık bir işçinin  ne kadar aylık  ücret alabileceği hususu görüşüldü.

Dava  konusu 13 yıllık bir şantiyede arıza bakım işçisinin alabileceği aylık ücret,  şu an  yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edilmiştir ki, bu en son 2012 Yılı ilk altı aydaki yürürlükteki asgari ücret brüt olarak;886,50-TL (SekizyüzseksenaltıTürkLirasıellikuruş), net olarak;634,64-TL (AltıyüzotuzdörtTürkLirasıaltmışdörtkuruş) olduğunun  İş Mahkemesine bildirilmesine.07.06.2012.41

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.06.2012.41           
           
KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.07.06.2012.41

Haber Tarihi : 20/6/2012
Paylaş